วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 14:42

PKRU Channel : สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย-เมืองถลาง จัดค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

Written by

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนเมืองถลาง จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมี ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ตลอดจน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วม
สำหรับค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์จริง และได้เรียนรู้กับคณะวิทยากรซึ่งมากดาราศาสตร์และอวกาศ โดยได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์จริง และได้เรียนรู้กับคณะวิทยากรซึ่งมากประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป

Read 1167 times

Media