วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559 12:33

PKRU Channel : ชาวแคแสดทำดีด้วยกาย-วาจา-ใจ รวมพลังแห่งความภักดี

Written by

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม “ทำดีด้วยวาจา” ซึ่งเป็นการร่วมร้องเพลงชาติไทย พร้อมกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ 2. กิจกรรม “ทำดีด้วยใจ” ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยพร้อมใจร่วมทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ3. กิจกรรม “ทำดีด้วยกาย” โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning) ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นมานั้น เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่15 พฤศจิกายน กำหนดให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน พร้อมกันทั่วประเทศ 

Read 732 times

Media